Skicka länk till app

MyRing - Ring Contraceptive


4.2 ( 512 ratings )
Hälsa & Fitness Medicinsk
Utvecklare: Sebastian Lang
0.99 USD

Använder du en NuvaRing® eller en liknande p-ring? MyRing hjälper dig att komma ihåg när du ska sätta i/ta bort p-ringen.

Kalendervyn ger dig en översikt när du satt i resp. tagit bort din p-ring och visar detta även för de kommande månaderna.

Funktioner:

• Översikt över insättning och uttagning av ringen
• Kalenderöversikt
• Påminnelse om insättning och uttagning
• Bestämning av färgerna för insättning och uttagning i kalendern